Veel gestelde vragen
Contact
Exploitatiebeheer

Exploitatiebeheer

Exploitatiebeheer van de gebouwde omgeving is onderhevig aan veel verschillende zaken, als mutaties in wetgeving, functionaliteit van de asset, budget en kostenpatroon, strategisch vastgoedplan, etc.

Om de exploitatie en het beheer van vastgoed vertrouwd en goed onder controle te hebben is een visie onontbeerlijk. Hiertoe hanteert WHC de HBV (HuisvestingBeheerVisie).
Deze beheervisie is een totaalvisie die de verschillende niveaus binnen het huisvesting- en vastgoedbeheer inzichtelijk maakt. Door dit startpunt wordt het mogelijk om processen en activiteiten binnen uw beheer meer gestructureerd en daarmee efficiënter en professioneler vorm te geven.

Nieuws items

Nieuwsbrief WHC nr. 151 (oktober 2017)

Heeft de VvE genoeg in kas? Sinds 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor (groot) onderhoud...

Lees meer

Platform Zorgexploitatie “In- en uitbesteden in de zorg”

Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk gebruik maken van het in- en uitbesteden van diensten en/of faciliteiten, waardoor de kwaliteit en winstgevendheid van de zorgorganisatie...

Lees meer

WHC en E-bench op de Vakbeurs Energie

Van 10 t/m 12 oktober hebben WHC en E-bench op de Energiebeurs in Den Bosch gestaan. Het was een goed bezochte beurs waar we veel...

Lees meer

Heeft de VvE genoeg in kas?

Sinds 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor (groot) onderhoud aan het gemeenschappelijke pand (dak, fundering,...

Lees meer

Vakbeurs Energie (oplossing schroef en moer)

Hartelijk bedankt voor het bezoeken van onze stand op de Vakbeurs Energie. Wij hebben u een uitdaging meegegeven, namelijk een schroef en een moer, met...

Lees meer